Şuşi Tarih ve Coğrafya Müzesi

Şuşi Tarih ve Coğrafya Müzesi 

Alınan bilgilere göre 2020 yılında Şuşi’nin düşmesinden sonra bu müzenin tahrip edildiği söylenmektedir. 

Müzedeki eserlerin akıbeti bilinmiyor. 

Şuşi Tarih Müzesi
Şuşi sathında bulunan buluntular alanın MÖ 2. Binyılla 1. Binyıl arasında iskan edildiğine tanıklık ediyor.
2000’li yıllarda bulunan eski bir haçkar parçası
20. yy. başında ve Kurtuluş Savaşı sırasında Şuşi Ermenileri tarafından kullanılan silahlar.
20. yy. başında ve Kurtuluş Savaşı sırasında Şuşi Ermenileri tarafından kullanılan silahlar.
19. yüzyılda Şuşi tipik Ermeni evlerinden birinin iç mekan kurgusu.
Harita üzerinde Şuşi’nin kurtarılışını gösterin askeri operasyon planı
Mayıs 1992’de Şuşi’nin kurtarılması sırasında kullanılan silah ve mühimmat türleri.
19. yüzyılda Şuşi tipik Ermeni evlerinden birinin iç mekan kurgusu.